Aktiva sakerhetssystem

Många frågar sig själva: Vad är en billig säkerhet och vad är det för? Svaret finns i följande artikel.

Ventil alternativSäkerhetsplattor kallas omväxlande som säkerhetshuvuden. De tas vid skyddet av olika utrustning och processutrustning mot överdriven ökning eller fallande tryck. De är synliga till låga priser, definitivt värre än ventiler, så de är det första alternativet för dem. I många system finns en kombination av förtroendeventiler och sprängskivor, vilket möjliggör dubbelt skydd.Mycket ofta, hur man säkrar säkerhetsplattan direkt under säkerhetsventilen. Tack vare detta respekteras en stor ventil från de negativa effekterna av väderförhållandena och mot en ny typ av smuts. Känner inte behovet av att utföra UDT-tester i en waferlayout. Ventilerna måste kosta denna artstest varje år.

Olika typerAndra typer av bristningsskivor kan användas i avlägsna enheter. De enklaste plattorna med snitt som bryts i myntet med alltför högt tryck i anordningar eller maskiner utdelas vanligtvis. Plåtar kan användas i enheter som sker under mycket press. Så det finns till exempel stängspärrventiler, läckagesystem, pneumatiska system, hydrauliska system etc.

Revitalum Mind Plus

ansökanBrickskivorna används i livsmedels-, läkemedels- och bilindustrin, där det finns en verklig risk för fel som orsakas av okontrollerad och snabb tryckökning i enheter, system eller maskiner.