Begreppet och klassificering av hot

Varje företag där teknik relaterad till möjligheten att explosionsrisk görs är tvungen att ha ett intyg om skydd mot explosion. Lagen kräver och att sådant material fastställs av arbetsgivaren, t.ex. växtdirektör, president, företagets ägare etc.

Säkerhetsdokumentet före avgång är entydigt enligt EU-lagstiftningen och interna nationella standarder. Strikt definierade regler & nbsp; Ange vad som ska hittas i texten, i vilken ordning de detaljerade uppgifterna ska användas för meddelandet.

Ett uppdelat dokument finns i tre delar.

Den första är de allmänna uppgifterna om explosionsrisken. Explosionsfarautrymmet som används på kontoret är precis angivet. I förhållande till normen och styrkan av faror utförs klassificeringen av utrymmen för explosionsfarliga zoner. I antalet faser i explosionsskyddsdokumentet erhålls också en kort sammanfattning av befintliga skyddsåtgärder.

Den andra hälften av dokumentet innehåller specifik information, i kombination med analysen av hotet och risken för explosion. Metoderna för att förhindra explosionen bestäms och skyddsåtgärderna mot explosionsens destruktiva effekter beaktas. I andra delen anges också tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Den tredje delen av explosionsskyddsdokumentet finns på annonsen och dokumentationen. Det finns protokoll, vittnesmål, bekräftelser och tekniker. Vanligtvis presenteras de i en beställd lista eller ett uttalande utan tillägg.