Colposcopy wroclaw

African MangoAfrican Mango En omfattande förberedelse för bantning

Colposcope är märket för den optiska enheten som används vid kolposkopisk undersökning, vilken räknar med observation av livmoderhalsområdet, undersidan av kanalen och vagina och vulva. Tyvärr var kolposkopi under det senaste århundradet ganska undervärderat och betecknades som en delikat och komplicerad studie, såväl som partisk. Numera kan en drastisk förändring av positionen avseende kolposkopisk undersökning bestämmas, vars uppgift har ökats genom att tillåta en oöverträffad ökning av diagnosen cervikalpatologi.Colposcopy gjorde det möjligt att omedelbart identifiera gynekologiska anomalier och fatta adekvata beslut om terapi. Kolposkopi möjliggör identifiering av prekliniska former av livmoderhalscancer, och diagnos vid nuvarande stadium betyder fullständig härdning av cancer. När det var snabbt sagt, tillhandahåller professionell colposcope inte bara passiv observation, men också cervikal diagnos för antagna neoplastiska förändringar. Kolposkopisk undersökning gör det möjligt att exakt känna igen erosions svårighetsgrad och att bedöma huruvida vi faktiskt tar farliga steg för kvinnans hälsa med järnvägarna.En specialist läkare som använder en colposcope kan också skapa en wulwoskopii, det vill säga visuell inspektion av de yttre genitala organen. Innovativ teknik bearbetad i colposcopes har praktiskt taget eliminerat problemet med obehag hos patienter som genomgår kolposkopi. Den sofistikerade elektroniken som används i nuvarande optiska verktyg och strömavtagare som går på en enkel mångfacetterad rörelse har gjort kolposkopstudierna stora och stora, vilket eliminerar alla tidigare olägenheter. Dessutom är de flesta samtidskolposkoperna som också utrustade med digitalkameror som syftar till att dokumentera frågans gång eller utföra digital arkivering på elektroniska medier.