El for alla

Nuvarande försäkring är en ofta använd form av försäkring, användbar i elinstallationer. Skyddet av mottagare, motorer, transformatorer och distributörer är viktigt, men deras största befogenhet är att skydda ledningarna. Kortslutningsskyddsmetoden för ledningar är så övergiven i många år. En mer komplex teknik är att hantera överbelastningsskydd. Valet av skydd beror på skyddets effektivitet, liksom på den långsiktiga överbelastningen av ledningar och kablar.

Regler och standarder för konstruktion av elektrisk utrustning anger de minimikrav som installationerna behöver ta med hänsyn till interiöret i säkerhet, såsom typ av säkerhet, känslor och effektivitet och plats. Det finns situationer där villkor är strängare och säkerhet vill bli certifierad. Platsen där installationen kommer att skapas har en inverkan på nutiden. Om det finns speciella ställen som utsätts för skador på elinstallationer, stannar kvalitetskraven automatiskt mycket högt.Kortslutningsskydd är en vanlig typ av skydd. Obligatorisk råda i varje elektrisk krets plus så vid den individuella början, i bakgrunden leda ut kretsen, och där det finns en minskning av belastningen av ledningar, exempelvis genom att minska tvärsnittet av ledningar eller använda en annan guide. I motsats till vad som förekommer, finns kortslutningsskydd i grengrenskretsen inte så låg och stor som det kan tyckas. Det är viktigt att samla dem i ett utrymme inte mindre än 3 m från det sista elementet. På grund av denna tidsperiod från filialen till skyddet dimensioneras som den installerade säkerheten, det var framför honom, fungerar detta tillvägagångssätt genom att sannolikheten för att en kortslutning uppstår i detta avsnitt är dålig. Samma förhållande observeras i domstolen för trådar som förbinder energikällor, inklusive transformatorer, batterier eller generatorer med brytare, förutsatt att säkerheten finns i brytaren, som en följd av kretsen. Dessa två undantag är tillåtna om en kortslutning garanteras utan kortslutningsskydd.Den beskrivna frågan kan vara väldigt slingrande och ett fåtal används men i verkligheten lever de i hembyggandet av var och en av oss.