Kassa aktiva anger

Finansministeriets förordning, som trädde i kraft den 1 mars 2015, innebär att de personer som erbjuder rättshjälp till konsumenterna är skyldiga att använda kassaregister. Dessa förändringar kommer att innefatta skatterådgivare bredvid advokater. Och de kommer inte att gälla notarier. I allmänhet är kassaregister för att skydda kunder som vanligtvis inte får bekräftelse på assistans. Mobila finanskontor är särskilt dedikerade till advokater och skatterådgivare.

http://se.healthymode.eu/profolan-sluta-skallighet/

Skjuts av förs av finansministeriet förordning tvång fiscal register kommer att omfatta jurister i denna medicinska tandvård, kosmetika, dryck och mekanisk. Det kommer inte längre att generera intäkterna årligen. Deras ställning kommer att likställas med den andra tävlingen, som placerades i en lägenhet mycket tidigare. För denna period var advokaterna upplöstes med behovet av att använda kassaapparater, om deras årliga effekten inte överstiger tjugo tusen dollar.De ändringar som gjorts i åtgärden är ett bevis för att alla advokater som tillhandahåller tjänster till de fysiska personer som inte bedriver verksamhet måste registrera dem i kassaregister, utan någon mening på betalningsvägen.Att underlätta lagstiftaren är för advokater som bara arbetar på marknaden. Om juridisk tjänst börjar lanseras 2015 kommer jurister att bli befriade från tvångsregistret i två månader från den månad då enkla tjänster börjar bli uppfyllda.Ministeriet försäkrar att skattebetalare som registrerar sig med kassaregisterna för våra tjänster kommer att återbetala en större grupp av sina kostnader. Vid den tidpunkten anser han att en stark produkt bör komma ihåg för rättssäkerheten för handel som erbjuds av advokater och för konsumentsäkerhet. I genomförande innebär det att från och med den 1 mars 2015 kan alla advokatbyråer begära ett kvitto, vilket kommer att erkänna det faktum att man använder juridiska tjänster.Om han letar efter notarier så behöver de inte registrera totalt antal tjänster, men endast i storleken på aktiviteter som omfattas av posten till förvaret A, dessutom P om den 20 000: e intäktsgränsen inte överskrids, eller om betalningen sker helt utan kontanter.