Kassa netto 40 000 eller brutto

Till alla entreprenörer kommer förr eller senare att komma ett element där han kommer att kräva att köpa ett finansiellt kassa för sitt eget namn. För tillfället är emellertid problemet, är det omedelbart redo för användning?Tja, nej, du måste installera den först. Installationen av ett finansinstitut är inte så svårt, jag kommer ihåg att alla kommer att kunna hantera det efter att ha läst det här dokumentet.

Vad ska han verkligen börja med?Det första steget är faktiskt att köpa en posnet termisk kassa. Det skulle vara att vi kommer att göra det 3-5 veckor tidigare, det ger oss en möjlighet att bli bekant med den nuvarande enheten utöver dess möjligheter. Den tid vi ägnar oss åt att träna med kål i en icke-skattemässig ordning kommer att göra vår bok mycket enklare och kommer att spara många nerver, för att inte nämna användarnas nerver.Om du redan är bekant med ditt kassa bör du anmäla det behöriga skattekontoret en dag före den planerade skattebetalningen av kassan.Naturligtvis kan detta meddelande skrivas manuellt.Efter att ha skapat ett sådant uttalande bör skattemodulen initieras. Så det är viktigt att faktiskt göra det tidigare, men absolut kan vi inte vara sena med det senaste jobbet.Denna tjänst utlöses av en auktoriserad kassa-tjänst. Under tjänsten fyller servicetekniker ut och serviceboken, dessutom är mängden förseglad med en blytätning med servicenummeret.Efter att skattemodulen har inletts, senast inom 7 dagar, ska ett annat material läggas fram och skickas till ditt skattekontor. Detta är ett tryck "Skattebetalarens anmälan om Kassaregistreringsmiljön". Ett sådant material tillhandahålls av servicetekniker kostnadsfritt vid skatteperioden. På pappret skriver vi in alla uppgifter om vårt eget företag och om kassan - serienummeret är unikt, vi ger platsen för installationen och datumet för skattepost och syfte.Det är värt att komma ihåg att ansvaret för att lämna ett sådant dokument ligger hos skattebetalaren. Vi rekommenderar och behåller de erhållna kopiorna av dokumentet.Efter "skattepapperisering" av kassaregisteret utfärdar skattekontoret det tredje numret - registreringsnumret. Nummer som tillämpas på kassan i permanent stil, till exempel med en vattentät markör. Dessutom sätts det in i serviceboken i ett betydande fält. Ett sådant nummer tas vanligen vid tidpunkten för inlämning av skattehandlingar i skattelistan, ibland kan du få mer med brev.Din bok fylld av webbplatsen är mycket viktig. Det är varje skattebetalares plikt att ha henne i bakgrunden av att använda ett kassaapparat.