Kassaregister 500 pln

Entreprenörer som säljer produkter eller tjänster som använder kassaregister måste ha ett antal uppgifter på dem som väljer. Redovisning med användning av kassaregister är lagligt reglerad i sin region. De relevanta lagarna och lagarna beskriver i detalj klientens och kassens ägares uppgifter. Novitus skattekontor fungerar bra i delar av affärerna, inte många när de är stora också. Efter köpet av enheten & nbsp; måste du skriva ett kontrakt med en hälsosam service - tjänsten kommer inte bara göra alla reparationer, men kommer också att göra det finansiellt.

Du måste meddela skatteverket för denna enda åtgärd i förväg, eftersom det kräver en anställd av den titeln. Under taxaliseringen kommer tjänsteman att skriva ut en rapport från kassan, och en anställd hos skatteverket kommer att utarbeta en lämplig rapport. Dessa investerarmaterial förvaras med en kassaregistreringsbok. Ett liknande förfarande gäller och vid läsning från kassalagets skatteminne. Entreprenören måste ha det så att det är svårt för honom att bara genomföra några nyheter i penningregistret. Det kan bara leva genom att lägga till eller ta bort varor eller tjänster från hennes minne. Få personer vet att med hjälp av kassaregister är inte bara försäljningen av produkter registrerad utan också alla tjänster. Dessa frågor regleras exakt av den relevanta rättsakten och anger stress och arbete där beloppet är nödvändigt. Brist på att vara ett kassa register eller brist på registrering av försäljning på den resulterar i att höga böter fastställs av skatteverket. Användaren av kassan bör också ha det i slutet av varje dag, men den här veckan, månad och år ska skriva ut en relevant rapport som presenterar en detaljerad redogörelse för aktiviteter som utförts under en viss faktureringsperiod. Brist på korrekta rapporter finns förmodligen också början av påföljdens påföljd av kontoret. Därför bör varje handlare ge våra gäster rätt utbildning i kassan. Få entreprenörer vet att ha och ha ett kassa på några av de platser där de samlas in från huvudregistret, du kan inte stoppa inspelningen av försäljningen även om enheten misslyckas.