Membranvakuumpumpar

En membranpump är bara en traditionell positiv förskjutningspump, där den kraftfulla arbetsdelen är ett gummi- eller plastmembran som dras med hjälp av en specialspak. Membranpumpar drivs oftast av tryckluft eller vätska. Rengöringen av dessa anordningar skapas från det ögonblick som man levererar med tryckluft eller flytande sig själv från membranen. Alla membran är förbundna med varandra med en gemensam axel. Varje membran som gör matarmatningen tar automatiskt det andra membranet i vår riktning, vilket suger sedan i mediet. Nästa steg i driften av membranpumparna överförs alltid med omkastningen av driftsområdena.

Vad är pumpen avsedd för?En membranpump är en mycket mångsidig och viktigast mycket effektiv pumplösning, som är särskilt lämpad för att pumpa ett brett utbud av medier, inklusive de som är kemiskt aggressiva och fler medier med stor densitet, även stark viskositet. En modern pneumatisk membranpump kan torka på grund av att den har en mycket intressant självprimerande sida.

ansökanMembranpumpen användes mycket intensivt vid vattenbehandling. Den är idealisk för pumpning av flocculants, kemikalier, sediment och suspenderade fasta ämnen. Membranpumparna är pålitliga för utförandet av saltsyra, järn och klorid, och de har därför funnit långtgående applikationer i modern tid. Pumpar av denna typ tar ofta också i färg- och trycksektorn. Sedan ganska nyligen har membranpumpen också använts i sanitetsapplikationer inom maskinteknik.