Professionell brodskivare

All gentleman är perfekt. I samhället är vi en grupp, en del av en allmänt accepterad helhet. Vi kännetecknas av vissa likheter, gemensamma idéer om en annan typ av livssfär, vi associerar oss med den enda kulturen och historien. Det betyder emellertid inte att vi alla existerar samma. En grupp män är en idealisk grupp, som är ett urval av otryggbara, helt individuella individer. Alla delar har ett inflytande som är högre eller lägre på gemenskapens allmänna funktion. Varje del i ett mindre eller högre läge skulle vara användbart för utbyte av hela familjen.

Män är en samling enskilda individer, som emellertid definieras av gemensamma delar som i allmänhet kan beskrivas som ett system med allmänt accepterade normer för gott och uppförande. Vad ska man dock göra när det finns personer som skiljer sig i diametrisystemet? Vad präglas de av? Kan skillnaden i detta faktum övervägas på ett positivt sätt?

Människor som inte kan uppfylla allmänt accepterade värderingar och korrekt gå i samhället kallas gamla människor med personlighetsstörningar. Det finns många typer av personlighetsstörningar som identifierats av forskare, de presenterar alltid flera gemensamma egenskaper. Det följer av det sista att kvinnor som hanterar störningar kommer att vara:

djupt rotade och fasta beteenden, vars reparation är praktiskt taget omöjligt oavsett hur mycket personen är,låg flexibilitet i svar på stora offentliga och privata situationer,extrem eller fullständig disproportion i systemet till de normer som vanligtvis accepteras av en given kultur,subjektivt kopplad till att ha eller ha svårigheter att uppnå livsmål.

Som du kan se, sker alla korrigeringar i det mänskliga medvetandet i ett tillstånd när en kvinna står i centrum för att undersöka och göra egna idéer och vid puberteten. Sjukdomar hos personen är därför nästan svåra att inträffa under tidig barndom. Inte alla typer av olikhet i gruppen betyder att det uppstår, det är nu skapade personlighetsstörningar. Men de obehandlade kan inte bara gå till anpassning i samhället, men också till de rätta konsekvenserna, eftersom det inte är ovanligt att kvinnor som har en personlighetsstörning begår obestridliga brott eller tar bort deras väsen.