Riskbedomning av en elektriker

ExplosionsskyddsdokumentEnligt lagen från ekonomi-, arbets- och socialministeren den 8 juli 2010 måste varje anläggning utarbeta ett dokument för att säkra arbetsplatser mot explosion. Detta beror på hälso- och säkerhetsbestämmelser kombinerat med en explosiv atmosfär.

Vem måste utfärda detta genre dokument?Pre-launch-dokumentet måste utfärdas till enheter som orsakar produktions- och / eller tekniska processer med hjälp av material som kan skapa explosiva blandningar och lager i vilka de hålls. Om riskbedömningen är positiv är det att utveckla ett explosionsskyddsdokument.

Vad är syftet med explosionsskyddsdokumentet?Fakta om denna art bör innehålla exakt information om bevarandeåtgärder och begränsningar av explosionseffekterna i de angivna farliga områdena.Därför är både arbetsgivarens uttalande om hälsosam och säker utrustning och riskbedömning i kombination med explosionsförslaget nödvändigt.Dokumentet ska också bekräftas av tillbehöret och institutionerna som genomför alla önskade säkerhets- och underhållsstandarder. Självklart gäller även hälso- och säkerhetsbestämmelser för anställda, så uttalandet måste innehålla kunskap om vilka skyddsmetoder som används för dem och hur organiserad säkerhet är organiserad i arbetsmiljön.

Vem bedömer risken för explosion?Explosionsriskbedömningen ska skapas av en expert inom den nuvarande industrin. Visst bör det till exempel vara en byggnadsexpert, själva dokumentet och dokumentet rekommenderas av linjalen på grundval av certifikat och kunskaper om den tekniska processen.