Skattekort och registrera biljett

Kassan, känd som kassan, som en bil måste ses över regelbundet. I det aktuella fallet måste denna översyn byggas senast två år efter den senaste översynen eller skattefinansieringen. Översikt över kassaregisteret, krissens pris svänger i intervallet PLN 100 till PLN 200 med pendling.

Skyldigheten att granska kassan kommer från goda rättsakter. Den rättsliga grunden för den tvååriga perioden för den finansiella kassörsöversynen är § 7 para. 1 poäng 6 i samband från § 16 para. 1 i finansministeriets förordning av den 28 november 2008 om villkoren för användning av kassaregister. Enligt lagen, och helt enkelt med bestämmelserna i artikel 61 § 3 i strafflagen, anses misslyckandet att utföra eller otvivelaktigt utföra en kassaöversyn som felaktig bokföring och kan leda till böter för skattebrott. Men ett billigare alternativ till varje tvåårsöversikt är att träffa det varje år. Om du lämnar en översikt över kassaregister bör du också ha en lämplig tidsfrist, som utförs på skatteregleringsplattformen. Tillsammans med konst. 12 § 3 i denna lag anges de tider som anges i maj samma dag i månaden, vilket motsvarar den första dagen i datumet och om det inte fanns någon sådan dag i föregående månad - den sista dagen i den föregående månaden.

Skyldigheten att övervaka datumet för registreringskontrollen sitter på ansiktet som det diskuterade skattekassan. Ägaren ska informera servicetekniker om behovet av att skapa en sådan granskning inom två år från den senaste inspektionen. Kassatörens tjänsteman ska inom fem dagar från dagen för anmälan av kassamottagaren göra en obligatorisk teknisk kontroll av kassaregistret (§ 31 punkt 4 i beslutet i huvudsak av kassaregister.

http://se.healthymode.eu/vivese-senso-duo-oil-2-effektiv-haravfall-forberedelse/Vivese Senso Duo Oil 2. Effektiv håravfall förberedelse

Översynen av kassakontrollens tekniska villkor bör först och främst kontrolleras: villkoret för alla kontrolltätningar, villkoren för bostaden, läsbarheten av skattehandlingar, arbetsprogrammet, korrektheten av driften, minnesstaten och batteriernas tillstånd.För att undvika att bli föremål för påföljder från skatteverket borde skattebetalaren kontrollera datumen för kassakontrollen.