Social trygghet

Initiala ljudsystem måste förhindra en explosiv reaktion i sin tidigaste fas och förhindra att hypertension uppstår före starten kan leda till någon förstöring. Explosionsskyddssystemet utvecklas inom några millisekunder från larmet av tryck eller optiska sensorer som upptäcker en explosiv eldboll. Omedelbart till den försäkrades installation släcks släckningsavgiften. Explosionsundertryckning inträffar innan det jämnare oxidationsreaktionstrycket förstör installationen.

Tryckdetektorer kommer att upptäcka explosioner i sin avlägsna fas, i detta element skickar de en signal till kontrollcentralen. Styrenheten skickar en nyckel till en viss cylinder medan den produceras. Allt fortsätter under säsongen av några millisekunder, från de tidiga stadierna av bollens skapande med explosionsenergi till dess att explosionen motverkas genom ett speciellt system som kommer att stoppa det.

Explosionssäkerhet är tillgänglig teknik som tillåter explosionssäkerhet:

Förutsättningar i luften är den huvudsakliga metoden för att förebygga förekomsten av faror, och för detta ändamål kan det inte förebyggas olyckor som är upptagna inom området med farliga medier och med hjälp av tekniker kan effekten av en explosion minska.

Kvalificerade specialister & nbsp; är i form av lämpligt skydd mot explosion och tryckökning för processinstallationer i vissa branscher. Nyckelfärdiga projekt säljs från början av projektet, genom montering och idrifttagning, till systemtjänsten. Moderna lösningar & nbsp; är baserade på enheterna från världens ledande tillverkare - & nbsp; konsumenterna får omfattande och effektiva lösningar skräddarsydda för en viss teknisk linje. VVS-system är redan skyddade - tillämpar dem på rätt föreskrifter.