Utveckling av industrier

Den ökande utvecklingen av industriell teknik, en titt på lämpligt produktionsresultat, energi och kraft i processer inom områden som tryckning, textilier, plast, kemi, optik och förpackning ökar risken för elektrostatisk urladdning. Den mycket intensifierade produktionsprocessen, desto större belastningar uppstår, som vill neutraliseras så att de inte äventyrar användarnas säkerhet.

Okontrollerad urladdning av ackumulerade elektrostatiska laddningar kan tända blandningen av alkohol och luft med hjälp av en gnista och därmed orsaka explosion. Lösningen på denna typ av problem används av företag som i dessa fall introducerar bland annat elektrostatisk jordning, rengöring av den laddade ytan, neutralisering eller elektrostatisk laddning.Elektrostatisk jordning är en jordningsmekanism som behandlas som bevis vid lastning av tankar som transporterar bulkmaterial eller vätskor. Stora mängder elektrostatiska laddningar bildas på ytan. Anslutning till tankens jordning är obligatorisk före lastning. Detta väljer risk för tändning. Andra svåra situationer är plana i framgången för rör, ventiler, fläktar, vilka i produktionsprocessen av bulkmaterial på grund av vibrationer eller slitage kan isoleras från varandra och bygga risken för antändning. Jorda dessa stora behållare eller behållare fyllda med brandfarliga ämnen. Risken är också de ojordade behållarna som används i blandnings- och blandningskurserna. I själva verket genererar varje klubb i produktionsprocessen genereringen av elektrostatiska laddningar, oavsett om det försöker ladda artiklar i flexibla behållare eller manuellt fylla fat eller burkar. Elektrostatisk jordning är lämplig, eftersom det kan prata med utsläpp mellan personal och utrustning och behållare, och i ett område som riskerar att vara i fara kan det orsaka tändning och explosion.